Menu

Een recordareaal voor aardappelen

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Het departement Landbouw en Visserij heeft onlangs de voorlopige resultaten bekendgemaakt van de arealen voor landbouwteelten in de verzamelaanvraag van 2019.

François Huyghe, economisch adviseur Studiedienst Boerenbond

Uit de voorlopige resultaten blijken enkele opvallende evoluties. Zo stellen we vast dat het aardappelareaal stijgt met maar liefst 8,4%. Concreet werden op 55.642 ha aardappelen uitgeplant, een absoluut record, waardoor we samen met het geschatte Waalse areaal de kaap van 100.000 ha aardappelen halen.

Het suikerbietenareaal daarentegen loopt terug tot 18.811 ha (-8,6%), een historisch laag cijfer. De daling van het suikerbietenareaal wordt dus volledig gecompenseerd wordt door de stijging van de oppervlakte voor aardappelen. De daling van het areaal voor suikerbieten is een gevolg van de sterk gedaalde rentabiliteit van de teelt vanwege de bedroevend lage bietenprijzen. Bij de huidige internationale suikerprijzen en de moeizame onderhandelingen tussen de telers en de fabrikanten ziet het ernaar uit dat het suikerbietareaal niet meteen opnieuw zal stijgen.

Een ander opvallend cijfer is de stijging van de oppervlakte gras-klaver van bijna 15.000 ha naar 17.180 ha, een toename met ruim 15%. De vlinderbloemigen vinden dus steeds meer ingang, wat de ruwvoederwinning op de veebedrijven diverser en meer bedrijfsgebonden maakt. De Vlaamse overheid biedt hiervoor een stimulans via subsidies voor de teelt van vlinderbloemigen.

Het graanareaal stijgt in beperkte mate (+4,68%), uitsluitend door de stijging van de oppervlakte wintergranen, die alleszins te maken heeft met de prijsstijging in het najaar van 2018 als gevolg van de krappe wereldgraanbalansen, die op hun beurt veroorzaakt werden door de uitzonderlijke droogte. Het zomergranenareaal daarentegen daalt.

Meer info

Meer informatie

Sector: