Menu

Een opleiding om meer uit je tractor te halen

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Wie een tractor wil besturen, moet een rijbewijs hebben. Hiervoor leg je theoretische en praktische proeven af. Maar wie met een tractor kan rijden, kan er nog niet mee werken. Heel wat constructeurs organiseren tegenwoordig opleidingen om ervoor te zorgen dat hun klanten meer uit hun trekker kunnen halen.

Je smartphone of computer hebben ontzettend veel mogelijkheden en toepassingen die je zonder opleiding of intens gebruik nooit kan gebruiken. Dat is net zo bij nieuwe, moderne tractoren. Voor de chauffeurs van oogstmachines zoals maaidorsers, hakselaars, aardappel- en bietenrooiers zijn er al langer cursussen, maar nu zijn ook de tractoren aan de beurt. New Holland gaf tijdens de wintermaanden een praktijkgerichte opleiding aan de nieuwe gebruikers van de T6- en T7-tractoren.

Dankzij de elektronica kan een tractor veel gegevens opslaan, en dus ook onthouden. In de landbouw moet een tractor vaak dezelfde werkzaamheden uitvoeren. Denk aan ploegen en maaien, maar ook frontladerwerk, grondbewerking, zaaien en vele andere repetitieve handelingen. De nieuwe tractoren kunnen zulke werkjes zelf overnemen, maar het is de chauffeur die moet beslissen of de tractor dat mag doen of niet. Een aantal van die snufjes zijn erg interessant, sommige zijn voordeling en efficiënt en andere zijn minder nuttig en kunnen we als spielerei bestempelen.

Net voor de lente begon, gaven instructeurs van New Holland een bijscholing over de 6- en 7-reeks van de Auto Command, het CVT-model van New Holland. De opleiding bestond uit twee onderdelen: een theoretisch gedeelte over de besturing van de tractor enerzijds en anderzijds het gebruik van RTK-gps. De theorie werd dan later op het veld via allerlei oefeningen uitgetest. Alle hendels, toetsen en knoppen werden tijdens een infosessie overlopen. Al snel bleek dat dit geen overbodige training was. De complexiteit van de armleuning en de multifunctionele hendel had nog voor meerdere gebruikers enkele geheimen, ook al reden ze toen al meerdere maanden met deze trekker.

Werkscherm toelichten

Omdat New Holland het Precision Land Management-systeem (PLM) een grote toekomst toeschrijft, willen we dit kort even aanhalen. Het systeem moet zowel het comfort, het milieu als de rentabiliteit ten goede komen.

In het werkschema worden de gegevens van het perceel en de grondgebruiker ingevuld. Onder de kolom ‘Gereedschap’ wordt het werktuig ingevuld. Belangrijke is het gewenste ‘Zwad’ markeren. Hiermee bedoelt men het aantal werkgangen dat men stelselmatig overslaat om op de wendakker niet meer voor- of achteruit te moeten rijden, maar in één vloeiende bocht het volgende ‘zwad’ te nemen. De tussenliggende zwaden worden bewerkt door het programma dat hoort bij dit ‘Zwadbeheer’, maar we kunnen ook spreken over werkgangenbeheer.

De AB-lijn van een perceel is vastgelegd, maar deze kan je eenvoudig verschuiven als je van werktuig verandert en dus ook met andere breedte werkt. We nemen het voorbeeld van zaaien op 3 meter en spuiten op 27 meter. De AB-lijn verschuift op eenvoudig verzoek onder het midden van je trekker.

Werktuigcontrole

Met werktuigcontrole wordt in het PLM-systeem een hectarenteller bedoeld. Op een bepaald perceel hebt je een taak afgesloten en wil je bijvoorbeeld het perceel een tweede maal bewerken, dan is het nodig om een nieuwe taak aan te maken. Op die manier heeft men achteraf betere info over het perceel zoals werktijd, wielslip, brandstofverbruik, verbruik van spuitproduct enzovoort. Bij mengmestinjectie is het dan ook nuttig dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen het veld- en het baanwerk. Als al deze gegevens mooi apart worden ingegeven, dan heb je achteraf betrouwbare en nuttig informatie over het perceel. Dit is reeds een eerste vorm van precisielandbouw. Precisie op perceelniveau.

Trajecten ingeven

De AB-lijn geef je in door een vertrekpunt A te kiezen en in een bepaalde richting te rijden. Wanneer je via een willekeurige weg op een juiste plaats bent aangekomen, kan je B ingeven. De navigatie geeft automatisch de rechte lijn tussen A en B. Eveneens automatisch worden de parallelle lijnen getekend op een afstand van de werkbreedte van de opgegeven machine.

Je kan in het systeem ook een afwijking op deze rechte AB-lijn ingeven. Een voorbeeld: de AB-lijn was de zaairichting van de maïs. Om een betere stoppelbewerking te verkrijgen, wil je 5 of 10 graden afwijken van deze oorspronkelijke zaailijn. Gebogen lijnen zijn een aaneenschakeling van heel korte rechte stukjes. Dus in plaats van slechts twee punten (A en B) te registreren worden nu tientallen punten vastgelegd op de gevolgde route.

Om de precieze perceelgrens op te nemen en zo de oppervlakte van het perceel te kennen, wordt bij de rijgangen aan de omtrek nog een halve werkbreedte van de machine bijgeteld.

Kopakkermanagement

De breedte van de wendakker wordt vastgelegd in functie van de werkbreedte van de machine. Verder wordt de werkconditie ingegeven waarbij de hefhoogte en de verschillende handelingen in de juiste volgorde moeten plaatsvinden. Zo zal het motortoerental en het in- en uitzetten van de aftakas en hydraulische acties in de juiste volgorde plaatsvinden. Het automatisch sturen op de wendakker leidt de tractor naar de juiste baan met de nodige afstand tussen de ‘zwaden’ (lees: werkgangen).

Isobus

Met Isobus wordt de tractor in interface gebracht met de machine. Misschien kan het beter nog omgekeerd genoemd worden, dus dat de machine de tractor commandeert. De gegevens van het werktuig worden in de computer van de tractor automatische ingeladen. De capaciteit van de machine wordt dankzij verschillende sensoren geoptimaliseerd.

In dit artikel gaat het over een opleiding van New Holland, maar ook andere tractorfabrikanten geven opleidingen om met hun nieuwste trekkers te kunnen omgaan in de praktijk. Je dealer kan er je vast en zeker meer over vertellen.

Deel deze pagina: