Voor bestaande en nieuwe gebouwen waarvoor het voldoen aan de EPB-eisen technisch, functioneel of economisch niet haalbaar is, kan je een individuele vrijstelling of afwijking aanvragen voor een of meerdere van de EPB-eisen. Denk bijvoorbeeld aan een stal voor biologische vleeskippen of varkens waarin verwarming aanwezig is, maar waar buitenloop verplicht is en in de stal dus de nodige openingen naar buiten toe voorzien moeten worden.

Het lijkt niet realistisch om al deze kleine poortjes te realiseren volgens de normale EPB-eisen van scheidingsconstructies. Je moet de uitzondering aanvragen bij het Vlaams Energieagentschap (VEA) binnen de 9 maanden na het aanvragen van de vergunning en voor de start van de werken. Dien het dossier zeker tijdig in want een laattijdige aanvraag wordt niet behandeld.

Hoe verloopt de proceduere voor deze individuele vrijstelling voor bijvoorbeeld vrije uitloop?
Je stuurt hiervoor tijdig (binnen de 9 maandan na het aanvragen van de vergunning en voor de start van de werken) een aangetekende brief naar het Vlaams Energieagentschap (Graaf De Ferrarisgebouw, Koning Albert II laan 20 bus 17, 1000 Brussel).

De aanvraag moet volgende elementen bevatten:

  • de plannen
  • de ligging
  • de gegevens van de bouwheer
  • een bewijsstuk van de aanvraagdatum van de vergunning
  • de vergunning (indien ze al beschikbaar is)

Een onderbouwing van de technische, functionele of economische onhaalbaarheid van de EPB-eis(en) waarvoor je een vrijstelling of afwijking vraagt. De economische onhaalbaarheid moet gestaafd worden met een inschatting van de kostprijs om wel aan de EPB-eisen te voldoen, de totale kostprijs van het project en de reden waarom die kosten onhaalbaar zijn. De reden van de onhaalbaarheid moet gebouwgebonden zijn. Er kan bijvoorbeeld geen rekening gehouden worden met de financiële situatie van de bouwheer. 
Als het EPB-dossiernummer al gekend is op het moment van de aanvraag van de uitzondering, vermeld je dit in de aanvraag. Als het EPB-dossiernummer nog niet gekend is, bijvoorbeeld omdat de omgevingsvergunning nog niet goedgekeurd is, bezorgd dan het EPB-dossiernummer van zodra je het kent.