Veel suikerbietentelers zitten nog niet met de komende zaaiperiode in het hoofd. Er stonden eind december in sommige streken nog veel bieten op het veld, en hun eerste zorg was om die gerooid te krijgen. Toch moet er binnenkort werk gemaakt worden van de rassenkeuze voor 2024. Nele Bonte van Betaseed lichtte ons eind december al in over innovaties en nieuwkomers binnen hun gamma.

Algemeen lijkt 2023 een matig tot slecht bietenjaar te worden, met voorlopige ramingen van seizoengemiddelden van 16% suiker en 88 ton per ha bij Tiense Suiker en 16,53% suiker en 81 ton bij Iscal.

Rassenkeuze

Binnen de productportfolio van Betaseed blijft het aandeel van de rhizomanierassen schommelen rond de 10%. De rhizoctoniarassen daalden verder naar zowat 13% en de rest wordt volgemaakt door de nematodenrassen, die opnieuw enkele procenten wonnen ten koste van de rhizomanierassen. “Onze nieuwkomers zijn zeer goed, zowel binnen het nematodensegment als bij de rhizoctoniarassen.” Alle hierna genoemde nieuwkomers waren nog onder voorbehoud van toelating op de rassenlijst op het moment van de persconferentie. Bericht daarover volgt in de loop van januari.

Binnen het segment van de nematodenrassen zitten ook 2 Conviso Smart-rassen. Dankzij hun tolerantie voor ALS-herbiciden volstaan twee herbicidenbehandelingen. “In 2023 waren er vijf tot zes FAR-behandelingen nodig”, legt Thomas Truyen uit. “Telkens veroorzaken die wat remming. Bovendien hebben veel akkerbouwers weinig tijd in die periode, omdat ze nog aardappelen aan het poten zijn.” Dergelijke bietentelers nemen er het wat mindere opbrengstvermogen bij, en de nieuwe rassen halen de achterstand met rasse schreden in.

Betaseed rekent in dit segment op BTS Smart 9775N en BTS Smart 2815N. “Dat laatste ras heeft een cercosporatolerantie die ruim boven het gemiddelde van alle rassen ligt.” Bij de rhizoctoniarassen blijft BTS 605 een vaste waarde, een potentiële nieuwkomer is BTS 3645 RHC, dat kan ingezet worden voor zwaarder aangetaste gronden. Ten slotte zijn er ook nog de rhizomanierassen. De gevestigde waarden zijn het rijke ras BTS 2090 en het evenwichtig ras BTS 2335. Ook nieuwkomer BTS 8735 is van het evenwichtige type. “Die laatste is de eerste cerco+ variëteit, met een nagenoeg perfecte bladgezondheid. Verder waren er positieve reacties uit de praktijk op BTS 2185, dat vorig jaar beperkt geïntroduceerd werd. “Het ondersteunt de rijkheid van de oogst op bedrijven zeer goed en is ook bijzonder gezond.”

Behandelingen

Ook vorig jaar waren veel rassen al beschikbaar met een Betashield-zaadbehandeling. Twee families van bacteriën zorgen voor een efficiëntere opname van stikstof en maken dat in de bodem aanwezige fosfaten opneembaar worden. “Deze bieten zijn ook weerbaarder in stresssituaties, door hun sterkere wortelontwikkeling. Ook de bladontwikkeling is beter en er is een homogenere veldopkomst.”

Een commerciële actie ter ondersteuning van de bietentelers is Betapoint. Telers kunnen punten vergaren op de zaadverpakkingen en kiezen voor gadgets of voor het Betacare programma, waarbij ze een cashback van 50 euro per dosisverpakking krijgen, wanneer een vooraf vastgestelde droogtedrempel wordt bereikt.

Bron: Boerenbond.