Menu

Terug naar Actualiteit >Droogte wordt stilaan zorgwekkend

Alle regio's

Na regen komt zonneschijn. Die oude spreuk stelt dat je niet al te snel mag panikeren en dat er na een moeilijke periode meestal wel licht in de duisternis schijnt. Maar trop is te veel. Na de overvloedige neerslag in mei-juni van vorig jaar hebben we te weinig regendagen gekregen en nu, een jaar later, is er een structureel neerslagtekort. De weinige regen die laatste dagen hier en daar gevallen is, heeft alleen het stof een beetje weggeblazen en is niet meer dan een druppel op een hete plaat.

Volgens het KMI werd de klimatologische lente van 2017 afgesloten met neerslagtotalen die ruim onder de normale waarden liggen. Dit seizoenstekort versterkt de lage gecumuleerde neerslagwaarden die in ons land genoteerd worden sinds juli 2016. De prijzen worden aan de meet uitgereikt (lees: het inkomen wordt pas na de oogst en de verkoop gerealiseerd), maar indien dit neerslagtekort de volgende weken aanhoudt, kan de situatie – net zoals in 1976 – nefast worden voor onze teelten op het veld. In het hele land stellen we lage neerslagtotalen vast, maar met verschillende intensiteiten afhankelijk van de geografie (zie kaartje KMI).

Gewassen snakken naar regen

Bij de (vroege) aardappelen is de knolgroei volop bezig, maar zonder water blijven het wel kleine patatjes. Ook de knolvorming op zich was te beperkt, wat betekent dat er ook minder knollen zijn per struik. De wintergerst is versneld aan het afrijpen, waardoor de opbrengst en het hectolitergewicht sterk in het gedrang komen. Bij wintertarwe zien we eveneens hier en daar percelen doodvallen en de opbrengst zou sterker kunnen tegenvallen dan vorig jaar indien er niet snel regen valt. Op sommige plaatsen waren er problemen met de opkomst van het vlas, maar ook de groei van het vlas lijdt sterk onder de droogte. Zodra het vlas in bloei komt – wat momenteel op veel percelen het geval is – is de groei gedaan. We mogen dan ook zeer slechte opbrengsten verwachten.

De later gezaaide groenten kennen problemen met de opkomst. Eerlijkheidshalve moeten we stellen dat zowel de maïs als suikerbieten tot dusver niet al te veel geleden hebben onder de aanhoudende droogte. Suikerbieten zijn een diepwortelend gewas en bij droogte zoeken ze het water op grotere diepte. Maïs kan eveneens wel een droogtestootje verdragen. Maar ook voor deze teelten zijn er grenzen.

Over het algemeen zijn er in heel veel gewassen problemen met de onkruidbestrijding. Voldoende bodemvocht is immers essentieel voor een goede werking van de bodemherbiciden en dat bodemvocht is er dus niet. Correcties zijn nodig, maar zeer moeilijk en in veel gevallen niet zonder risico.