Menu

Droogte 2020 als ramp erkend

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Thema: 
Regio: 
Erkenningsbesluit ernstige droogte 2020 gepubliceerd in Staatsblad van 13 juli. Aanvraag tegemoetkoming Vlaams Rampenfonds mogelijk tot 31 oktober 2021. ...
Laatst aangepast: 
13 juli 2021

Persbericht Vlaamse overheid

De Vlaamse regering heeft op 2 juli de ernstige droogte tussen 15 maart en 15 september 2020 als ramp erkend in 261 Vlaamse steden en gemeenten. Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 juli 2021. Dit betekent dat een aanvraag tot tegemoetkoming kan ingediend worden tot 31 oktober 2021. 

De formulieren die je voor de aanvraag moet gebruiken vind je onderaan dit artikel. De aanvraag kan zowel digitaal als op papier ingevuld worden.
 

Je kan het besluit met de lijst van erkende gemeenten hier lezen. 

Heb je hulp nodig met je aanvraag? Contacteer je dienstbetoonconsulent.


De Vlaamse regering heeft de ernstige droogte tussen 15 maart en 15 september 2020 als ramp erkend. Dit betekent dat er een tegemoetkoming mogelijk is voor wie schade geleden heeft. Er werd in totaal vanuit 261 erkende steden en gemeenten schade gemeld. De tegemoetkoming is mogelijk voor landbouwers die 25% van hun totale teeltareaal verzekerd hebben met een brede weersverzekering.

Op basis van gegevens over de verzekerde boeren wordt geschat dat de tegemoetkoming minimaal 12 miljoen euro zal zijn. De erkenning van de droogte als ramp kan enkel na advies van het KMI op basis van wetenschappelijke erkenningscriteria. Dat advies werd verkregen op 2 april: de vereiste terugkeerperiode van 30 jaar werd overschreden.


Aanvraag tegemoetkoming mogelijk tot 31 oktober 2021

De ernstige droogte werd als ramp erkend in 261 Vlaamse steden en gemeenten. Het erkenningsbesluit werd gepubliceerd in het Staatsblad van 13 juli 2021. Dit betekent dat een aanvraag voor een tegemoetkoming kan ingediend worden bij het Vlaams Rampenfond tot 31 oktober 2021. Landbouwers die minstens een kwart van hun totaal teeltareaal verzekerd hebben met een brede weersverzekering, komen in aanmerking. Wie meer dan 50% van het teeltareaal verzekerd heeft, kan maximaal 80% vergoeding krijgen voor de niet-verzekerde teelten. Voor wie minder dan 50% van het teeltareaal verzekerde, is het vergoedingspercentage 40%. De vergoeding voor de totale schade is moeilijk in te schatten aangezien de aanvragen nog moeten gebeuren.


De voorwaarden voor tegemoetkoming kan je hier vinden.


Hulp bij aanvraag nodig?

Contacteer jouw dienstbetoonconsulent!
Voor hulp bij jouw concrete aanvraag kan je terecht bij de dienstbetoonconsulent van je streek.

Wij helpen je ook verder via een instructiefilmpje op onze website. Hierin maken we je duidelijk hoe je de aanvraag concreet kan invullen. Dit filmpje komt in augustus online.

Aanvraagformulieren