Menu

Droogte 2018 erkend als landbouwramp

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Op voorstel van minister Schauvliege heeft de Vlaamse regering op 26 oktober de droogte tussen 2 juni en 6 augustus 2018 erkend als landbouwramp omdat ze voldeed aan de criteria, namelijk een terugkeerperiode van 20 jaar, een minimumschadebedrag van 1,24 miljoen euro en een minimumschadebedrag van 5580 euro per dossier.

De erkenning is van toepassing op alle Vlaamse gemeenten. De schade wordt erkend voor groenten, akkerbouwgewassen, nijverheidsgewassen (zoals vlas, suikerbieten en aardappelen), voedergewassen, de fruitteelt, de sierteelt en de boomkwekerij.

Toepassing van de regels voor staatssteun

Net zoals bij de landbouwrampen van droogte en vorst in 2017, komt een teelt in aanmerking voor vergoeding van schade wanneer de schade voor die teelt meer dan 30% bedraagt over het gehele bedrijf beschouwd. Analoog met 2017 zal dat bekeken worden per teeltcode in de verzamelaanvraag. Daarnaast gelden de regels voor staatssteun. Wanneer een land- of tuinbouwer voor 50% van zijn productie verzekerd is tegen schade door weersomstandigheden, kan het landbouwrampenfonds tot maximaal 80% van de geleden schade voor die teelt vergoeden. Is minder dan 50% verzekerd, dan vergoedt het landbouwrampenfonds maximaal 40% van de geleden schade van de betrokken teelt. Een hagelverzekering komt bijvoorbeeld in aanmerking als verzekering. Volgens de regels van het landbouwrampenfonds kan weliswaar maximaal 62.400 euro per schadelijder uitbetaald worden.

Publicatie in het Belgisch Staatsblad

Nu de droogte als landbouwramp erkend is, is het wachten op publicatie van de besluiten van de Vlaamse regering in het Belgisch Staatsblad. Vanaf de publicatiedatum geldt een periode van drie maanden (te tellen vanaf de maand die volgt op de publicatie in het Belgisch Staatsblad) waarbinnen de dossiers voor de aanvraag van een schadevergoeding ingediend moeten worden. Net als bij de droogte- en de vorstschade van 2017, zullen de dossiers behandeld worden door het departement Landbouw en Visserij. Je zult je dossier dus moeten indienen bij je provinciale buitendienst van het departement Landbouw en Visserij. Deze dienst behandelt je dossier en neemt de beslissing inzake de vergoeding.

We houden je in elk geval via de Boerenbondwebsite en via Boer &Tuinder verder op de hoogte van de acties die je moet ondernemen.

Deel deze pagina: