Menu

Drone als oplossing voor de kievit?

Terug naar Actualiteit
Regio: 
Kan de dronetechnologie een meerwaarde bieden voor landbouwers bij het beschermen van kievitsnesten? Het is een van de onderzoeksvragen binnen het PDPO-project ‘Vogelvriendelijk boeren’, een samenwerking tussen Boerennatuur Vlaanderen en Inagro.

Korneel Verslyppe, regiocoördinator Boerennatuur Vlaanderen

In Boer&Tuinder van 25 februari kon je al lezen hoe het met de kievitpopulatie in Vlaanderen gesteld is. Het verloren-gaan van kievitsnesten door landbewerkingen in het voorjaar is de voornaamste oorzaak van de achteruitgang van kieviten die broeden op akkerland. Veel landbouwers houden al rekening met deze soort, maar omdat het niet altijd eenvoudig is om de nesten te lokaliseren of te beschermen, gaan vaak nog veel nesten onbewust en ongewild verloren.

Het detecteren van de nesten met behulp van een drone kan een mogelijke oplossing bieden. Voorafgaand of tijdens de voorjaarswerkzaamheden screent een drone een perceel op de aanwezigheid van kievitsnesten, waarna de (gps)locaties aan de landbouwer worden doorgegeven.

Kievitsnesten gezocht!

Om deze automatische dronedetectie verder te ontwikkelen en op punt te zetten, zijn we dit voorjaar op zoek naar landbouwers met kievitsnesten op hun percelen. Spot je kievitsnesten op je percelen, neem dan contact op met Korneel via 0470 36 31 01 of  stuur een mailtje.

 

Meer informatie

Regio: