Menu

Dringend aandacht voor administratie Mestbank

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Thema: 
Regio: 
14 juli is de uiterste aanvraagdatum voor derogatie, net als voor een vrijstelling van gebiedsgerichte maatregelen.

Departement Landbouw & Visserij

Derogatie

  • Onderneem snel actie, want de uiterste aanvraagdatum is 14 juli 2019.
  • In de rubriek 'Aanvragen' op het Mestbankloket, kan je je derogatie aanvragen.  
  • Uiterlijk op 14 juli moet je de percelen waarop je de derogatie wil toepassen, aankruisen op de verzamelaanvraag op het e-loket van het departement Landbouw en Visserij.  Voorwaarde is wel dat jeverzamelaanvraag tijdig werd ingediend (uiterlijk op 21 april). Als je een perceel blijvend grasland scheurde, moet je bij dat perceel bovendien de bijkomende bestemming 'BGG' toevoegen.

Vrijstelling van gebiedsgerichte maatregelen

Bedrijven die kunnen aantonen dat hun bedrijfsvoering geen gevaar op uitspoeling van nitraten inhoudt, kunnen vrijgesteld worden van bepaalde gebiedsgerichte maatregelen voor percelen in gebiedstype 2 en 3.

  • Vraag uiterlijk 14 juli je vrijstelling aan via het Mestbankloket > Aanvragen > Overzicht.
  • Indien je al een vrijstelling zou hebben, dan kan je deze ook (indien je dit nodig acht) intrekken tot uiterlijk 14 juli. Na 14 juli kan je een ingediende aanvraag niet meer intrekken en moet je de bedrijfsevaluatie effectief uitvoeren. Als de bedrijfsevaluatie van het nitraatresidu positief is, en als je aan de overige voorwaarden voldoet, is je bedrijf vanaf 2020 vrijgesteld van bepaalde maatregelen in gebiedstype 2 en 3.
Deel deze pagina: