Menu

Drie nieuwe gevallen van Afrikaanse varkenspest in de afgebakende zone

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Het referentielab van Sciensano heeft 3 bijkomende besmettingen met Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen aan het FAVV gemeld. Het gaat om 3 kadavers, die enkele dagen geleden werden aangetroffen in de nabijheid van de eerdere besmettingen. Daarmee komt het totaal aantal besmettingen op 5 te staan.

Dergelijke nieuwe besmettingen zijn logisch en te verwachten bij besmettingen van groepsdieren als everzwijnen. Zij veranderen niets aan de risico-evaluatie van de situatie waarin we ons bevinden en hebben ook geen gevolgen voor wat betreft de zone en de maatregelen in Etalle.

Minister Ducarme liet zaterdag ook weten dat er volgende week een interministeriële conferentie zal worden gehouden om de uitwisseling van informatie te verbeteren en de samenwerking tussen verschillende entiteiten te versterken. Daarmee wordt ook gehoor gegeven aan de vraag van de varkenskolom naar een goede coördinatie en samenwerking tussen alle bevoegde diensten. Deze diensten zitten immers ook versnipperd over de verschillende gewesten.

Meer over in het onderwerp 'Alles over de Afrikaanse varkenspest'

Deel deze pagina: