Draag jouw steentje bij aan het Oost-Vlaamse landbouwlandschap

17 maart 2022

Het Oost-Vlaamse landbouwlandschap huist verscheidene ecosysteemdiensten. Ecosysteemdiensten omvatten ‘al de goederen en diensten die ecosystemen aan de samenleving leveren’ denk maar aan: voedsel, hout, waterbetering, biodiversiteit, ruimte voor (natuurgebonden) recreatie,… Oost-Vlaanderen heeft het allemaal en ook jij, als landbouwer, kan jouw steentje bijdragen. De Provincie lanceert een oproep om aandacht te hebben voor de kwaliteiten van dit landschap en om een klimaatgezonde bijdrage te leveren.

"Bij elke ingreep - zoals bouwen, verbouwen, landbouwpercelen beheren of tuinen inrichten - kunnen landbouwers, burgers en organisaties bijdragen aan de kwaliteiten van het landschap. Zo kunnen ze gebouwen oprichten in harmonie met de omgeving, zorgen voor meer biodiversiteit, de bodem duurzaam beheren, waardevol erfgoed in stand houden …  Iedereen kan een positieve bijdrage leveren." Aldus gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland en Integraal Waterbeleid.

Zo kan je steeds bij de provincie terecht voor advies op maat, subsidies, het samenbrengen van partners of demobezoeken van realisaties op het terrein.

Multifunctioneel en constant in beweging

Het landbouwlandschap is multifunctioneel en constant in beweging, al zijn er ook spelregels waarbinnen we als land- en tuinbouwer de dienen te fungeren. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Weet dat naast de Provincie, ook Boerenbond en partners (bv. Boerennatuur Vlaanderen) hierin een rol van betekenis kunnen spelen. Een heel team van technische, dienstbetoon en regioconsulenten staat voor je klaar om je vragen van antwoord te voorzien en opties tot (project)subsidies te bekijken.

https://pers.oost-vlaanderen.be/puzzel-mee-aan-het-oost-vlaamse-landbouwlandschap