Menu

Delen van data met boer aan het stuur

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Na meer dan een jaar intensieve voorbereiding lanceert ILVO samen met Aveve, Boerenbond, CRV, DGZ en Milcobel een uniek deelplatform om data geavanceerd te delen in de Vlaamse agrovoedingsketen. Het platform heet DjustConnect, een naam die alludeert op performantie en efficiëntie. Ingenieus zijn de in de architectuur en in het beheer ingebouwde controlefuncties voor de boer. Híj is eigenaar van de data en hij beslist of, en met wie, er mag worden gedeeld.

Jacques Van Outryve

Vorige week werd op het ILVO de eerste steen gelegd van een virtuele snelweg om landbouwdata te delen binnen de Vlaamse agrovoedingsketen. Bij dat initiatief bepaalt de boer als eigenaar van ruwe data welke op- en afrit er zullen genomen worden om zijn data te delen. Het ILVO zorgt er als overheidsinstelling voor dat alles gecontroleerd, veilig, transparant en neutraal verloopt. De boer moet immers zelf beter worden van het delen van zijn data.

Na meer dan een jaar intensieve voorbereiding richten Aveve Veevoeding, Boerenbond, CRV, DGZ en Milcobel een zogenaamd deelplatform voor landbouwdata op, DjustConnect genaamd. Het zijn niet toevallig organisaties met een coöperatieve inslag die reeds over een pak informatie van hun leden beschikken in de vorm van data. Het nieuwe initiatief staat echter open voor iedereen met dezelfde goede bedoelingen, met name delen van landbouwdata waarbij de boer, eigenaar van de ruwe data, voor elke toepassing zelf beslist of data al dan niet kunnen worden gedeeld. Hij zal trouwens ook over een handig overzicht beschikken waarbij hij op elk moment kan zien wat hij aan wie ter beschikking heeft gesteld. En desnoods kan hij op zijn beslissing terugkomen.

“De boer zit aan het stuur van het gebruik van zijn data”, zo luidt het eensgezind bij de initiatiefnemers. En zo moet het ook van Europa (EU-Code of Conduct on Agricultural Data Sharing). DjustConnect wordt dus een snelweg waarlangs data op een vlotte, snelle, efficiënte en vooral transparante en gereglementeerde manier zullen kunnen worden uitgewisseld. Dit platform biedt dan ook de gelegenheid om trefzekere en slimmere applicaties (apps) te ontwikkelen die niet enkel de boer maar de hele agrovoedingssector ten goede komen. DjustConnect zal zelf geen applicaties bouwen. Zo blijft het platform te allen tijde neutraal. Dat wordt aan anderen overgelaten.

De basisvereiste om voluit data met elkaar te delen, is uiteraard vertrouwen. Daar zijn de partners zich van bewust. Daarom werd gekozen voor een privaat-publiek dataplatform met het ILVO als overheidsinstelling.

Slimmer boeren met cijfers

Boerenbondondervoorzitter Eric Van Meervenne legde uit dat dit initiatief past in de Boerenbondcampagne ‘Slimmer boeren met cijfers’. Hierbij is het belangrijk dat de boer aan het stuur zit bij het gebruik van zijn data. Tot slot levert dergelijk platform ook belangrijke mogelijkheden om koppelingen te voorzien met Focus, het financiële bedrijfsmanagementinstrument van Boerenbond. Een eerste applicatie die gebruik zal maken van DjustConnect zal volgend jaar op de Agridagen worden voorgesteld.   

Deel deze pagina: