Menu

Discussie over afzet en kwaliteit van nuchtere kalveren

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
De laatste maanden zijn de prijzen voor alle types van nuchtere kalveren ondermaats. Daarnaast staat de kalversector voor grote uitdagingen, onder meer op het vlak van antibioticareductie.

Roel Vaes, adviseur rundvee studiedienst Boerenbond

De kwaliteit van de aangevoerde kalveren speelt hierbij een belangrijke rol. Een delegatie van de sectorvakgroepen melkvee en vleesvee&vleeskalveren heeft hierover gediscussieerd met de kalverintegratoren.  

Lage kalverprijzen

De prijsvorming van de nuchtere kalveren is uiteraard markt gerelateerd. De situatie is een gevolg van de beperkingen in export door blauwtong en het grote aanbod van melk- en mixedtype kalveren, niet alleen in België maar ook in andere EU landen. Ondanks een bilaterale regeling met Nederland/Italië/Spanje zorgt de procedure toch voor een extra barrière om kalveren vlot te exporteren. De beperkingen rond blauwtong zullen nog niet direct opgeheven worden, maar de beschikbare snellere testprocedures kunnen hopelijk de barrière om de nuchtere kalveren te exporteren, verkleinen. De kalverintegratoren geven ook aan dat de afzet van kalfsvlees onder druk staat. Zelfs in periodes waar er traditioneel betere afzet van kalfsvlees is, loopt de afzet terug. Ook dit zet druk op de markt. Voor de vakgroepleden zijn er alleszins grenzen aan de lage kalverprijzen. Ze beamen dat de blauwtongproblematiek een impact heeft op de handel, maar via import van kalveren kan de markt ook gestuurd worden.

 

Leeftijd en biestmanagement

Vanuit de kalverintegratoren wordt het belang van de kwaliteit van de nuchtere kalveren benadrukt. Ze zijn vragende partij om in de toekomstige wijziging van de identificatie en registratiewetgeving een standstill periode van 14 dagen na geboortemelding in te voeren waarin de kalveren niet mogen afgevoerd worden. Iedereen erkent het belang van kwaliteitsvolle kalveren. Leeftijd speelt hierbij een belangrijke rol, maar zegt niet alles. Ook het opfokmanagement (biestverstrekking, …) is belangrijk. Daarom is het in eerste instantie noodzakelijk dat veehouders een betere terugkoppeling krijgen over de evolutie van hun kalveren in de mesterij. Dit inzicht is een eerste stap om eventueel het kalvermanagement bij te sturen. De mogelijkheden van terugkoppeling zullen samen met DGZ verder onderzocht worden. Anderzijds hebben ook de integratoren en kalverhandelaren een verantwoordelijkheid. Een correcte waardering en prijsdifferentiatie voor de beter opgefokte kalveren zijn de voornaamste trigger voor veehouders om hier nog meer aandacht aan te besteden. Kalverhandelaren kunnen tot slot beter de leeftijd en de kwaliteit van de kalveren af toetsen vooraleer de dieren op te laden. Een dergelijke meersporenaanpak zal, eerder dan een algemene hogere lat op te nemen in de wetgeving, meer bijdragen tot een verdere verbetering van de kwaliteit van de nuchtere kalveren. Dit vergt evenwel goodwill en inspanningen van alle actoren in deze keten.

 

 

Deel deze pagina: