Menu

Discussie op Europees niveau rond vleesbenamingen

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Vanuit Boerenbond dringen we er samen met Copa, onze Europese koepelorganisatie, er al langer op aan wettelijke beperkingen in te stellen voor de benaming van dergelijke alternatieven.

Roel Vaes, adviseur Rundvee, Studiedienst

Tegenwoordig zien we in de winkels meer en meer plantaardige alternatieven als vleesvervangers opduiken. En heel vaak zijn de producenten van deze producten zeer creatief om de benamingen zo dicht mogelijk te laten aanleunen bij deze van klassieke vleesproducten (bv. veggieburger, …). Toch zijn dit vaak sterk bewerkte producten die qua samenstelling en nutritionele waarde zeer ver af staan van natuurlijk geproduceerd vlees en vleesproducten. Het gebruik van een dergelijke benaming is dan ook zeer misleidend voor consumenten. Vanuit Boerenbond dringen we er samen met Copa, onze Europese koepelorganisatie, er al langer op aan wettelijke beperkingen in te stellen voor de benaming van dergelijke alternatieven. Het is belangrijk dat er hier duidelijkheid komt voor consument en een harmonisatie binnen de ganse EU. Binnen de Landbouwcommissie loopt er momenteel een discussie omtrent een verbod op vleesbenamingen voor vegetarische alternatieven. Dit is een moeilijke discussie met de Europese Farm-to-Fork in het achterhoofd. We dringen er alvast aan bij onze Europese parlementsleden om te voorkomen dat de consumenten op dit vlak in de toekomst kunnen misleid worden en in te stemmen met het opleggen van beperkingen in het gebruik van vleesbenamingen voor plantaardige alternatieven.

Meer informatie

Sector: