Digitale sessie milieu en ruimtelijke ordening voor mandatarissen

13 januari 2022

Tijdens drie digitale vormingsmomenten op de middag, telkens van 12 tot 13 uur, informeren we je over een aantal actuele thema’s rond milieu, natuur en ruimtelijke ordening. Deze vorming is specifiek bedoeld voor mandatarissen in de gemeentelijke adviesraden voor landbouw, ruimtelijke ordening en milieu.

Volgende middagsessies zijn gepland:

  • 27 januari: PAS en het stikstofdossier. Hanne Leirs, adviseur van de Studiedienst, licht toe wat dit dossier betekent voor de land- en tuinbouwsector.
  • 3 februari: Nationale parken en landschapsparken in Vlaams-Brabant. Els Corbeels, provinciaal secretaris, geeft een stand van zaken en licht enkele aandachtspunten toe.
  • 10 februari: Bomen in landbouwgebied en bomen langs de openbare weg. Nick François, adviseur van de Studiedienst, geeft uitleg bij de Vlaamse bebossingsambities en geeft aandachtspunten mee wanneer overheden bomen willen aanplanten langs de openbare weg.

Inschrijven

Inschrijven is verplicht, uiterlijk één week vooraf, en kan via www.boerenbond.be/vorming, via vlaamsbrabant@boerenbond.be of bij Martine Tilkens op 016 28 61 01.