De eigen productie van voldoende kwaliteitsruwvoeders is van doorslaggevend belang op een melkveebedrijf. In de berekening en de gevoeligheidsanalyse van de koolstofvoetafdruk van melk kwam lokale ruwvoederproductie naar voren als een van de invloedrijkste factoren op de ecologische impact van melkproductie. Ruwvoedermelkproductie is bovendien een van de belangrijkste verklarende factoren voor de verschillen in economische prestaties tussen melkveebedrijven. Door een evenwichtige samenstelling van de rantsoenen op basis van kuilanalyses, kunnen verliezen naar het milieu vermeden worden. Door de toenemende kritiek op de overzeese import van eiwitten (soja), moet de melkveehouder ook zelf meer aandacht hebben voor de eigen eiwitvoorziening. De teelt van vlinderbloemigen als gras-klaver of luzerne kan melkveehouders helpen de eigen eiwitvoorziening te verbeteren en de afhankelijkheid van (dure) krachtvoeders te verminderen.

Mogelijke initiatieven

  1. De melkveehouder optimaliseert de voederefficiëntie via kuilanalyses en rantsoenberekeningen. Op elke graskuil wordt een voederwaardeanalyse uitgevoerd, om de rantsoenberekening te optimaliseren.
  2. Er werd een agromilieuverbintenis ‘Vlinderbloemige gewassen’ gesloten (luzerne, grasklaver …) of de melkveehouder toont op basis van zijn teeltplan of de aankoopfacturen van zaden van de laatste 3 jaar aan dat hij vlinderbloemige gewassen teelt.
  3. De melkveehouder maximaliseert de melkproductie uit lokaal gewonnen ruwvoer of uit bijproducten van de landbouw- en voedingsnijverheid, door de droge (88% DS) krachtvoeraankopen (enkelvoudig krachtvoer + mengvoer, exclusief bijproducten) per 1000 l melk te beperken tot minder dan 200 kg. (cfr. bedrijfsboekhouding)
  4. De melkveehouder stuurt middels het verstrekte rantsoen het jaargemiddelde ureumgehalte in de melktank (resultaten IO’n) tussen 180 en 250 mg/l melk. Boven 250 mg/l is de stikstofexcretie overmatig; beneden 180 mg/l daalt de efficiëntie van de melkproductie – met hogere kosten en een grotere milieu-impact tot gevolg.