Dien je projectidee circulaire voedselketen in

13 oktober 2022

Vlaanderen circulair en OVAM lanceren een projectoproep om innovatieve projecten in de circulaire voedselketen te ondersteunen. De focus ligt op preventie van voedselverlies en hoofwaardige valorisatie van voedselreststromen tot voeding of voer. Een van de belangrijkste criteria voor deze oproep is de samenwerking tussen de verschillende stakeholders doorheen de hele waardeketen. Als landbouwer ben jij de eerste schakel in de keten en dus ook een belangrijke partner met waardevolle ideeën.

De projectoproep

Deze oproep kadert in de doelstelling om tegen 2025 30% van de voedselverliezen in Vlaanderen te voorkomen of hoogwaardiger te valoriseren. We sommen de belangrijkste eigenschappen ervan op. 

Op wie is deze oproep gericht?

De oproep richt zich op partnerschappen van lokale overheden, (sociale) ondernemingen, onderzoeksinstellingen en non-profit organisaties die ene project willen uitwerken rond het thema circulaire voedselketen.

Dat betekent dat je als land- en tuinbouwer dus niet individueel een project kan indienen. We helpen je bij Boerenbond graag om de juiste partners te zoeken, hiermee aan tafel te gaan zitten en effectief een project te ontwikkelen. 

Wat is de deadline voor indiening?

De deadline voor indiening is 14 november 2022 en komt er dus al snel aan.

Neem daarom snel contact op om je idee te bespreken. 

Wat zijn de inhoudelijke criteria waaraan voorstellen moeten voldoen?

De inhoudelijke focus van de call is de preventie van voedselverlies en hoogwaardige valorisatie van voedselreststromen. Met hoogwaardig wordt bedoeld dat voedselverlies en voedselreststromen gevaloriseerd worden richting voedsel of voeder. De oproep richt zich naar projecten in de praktijk en verwacht dus concrete, meetbare en zichtbare acties. Specifiek wil dat zeggen dat er gezocht wordt naar experimenteer-, demonstratie- en disseminatieprojecten, die een substantiële bijdrage leveren aan de preventie vaan voedselverlies en/of die voedselreststromen valoriseren tot voeding of voeder. 

Projecten met als hoofddoel fundamenteel onderzoek of pure investeringsaanvragen worden daarom uitgesloten. 

Zijn er nog andere criteria waarmee rekening gehouden moet worden?

Andere criteria die aan projecten worden gesteld zijn: 

  • Innovatief karakter in de circulaire voedselketen
  • Economische, sociale en maatschappelijke relevantie
  • Impact en opschaalbaarheid
  • Relevante partnersamenwerking in en over de keten heen, gebaseerd op consortia
  • Een aanwezige leer-, demonstratie- en disseminatiewaarde

Wanneer moeten projecten starten en gerealiseerd worden?

De goedgekeurde projecten moeten starten voor 31 december 2022 en mogen maximaal 2 jaar duren.

Hoeveel financiering kunnen we verwachten?

Vlaanderen circulair (OVAM) subsidieert tot 80% van een project, met een maximum van 100.000 euro. 

Bovenstaande info werd door Vlaanderen Circulair en OVAM gecommuniceerd via deze pagina

Aan de slag

Heb je een idee om voedselverliezen op je bedrijf tegen te gaan? Ben je bezig met het aanpakken van voedselverliezen maar ben je op zoek naar partners om mee samen te werken?
Stuur een mail naar nele.loenders@boerenbond.be of bel naar 016 28 60 79 en leg je idee uit! We helpen je om je idee uit te werken, op zoek te gaan naar partners en samen met deze partners een project int e dienen.