Derogaties voor afvoer broedeieren en export levende braadkippen

16 december 2021
Bijkomende derogaties geactiveerd voor de vogelgriepbeperkingszones in West-Vlaanderen en Antwerpen .