Wie derogatie krijgt, mag meer dierlijke mest toepassen op een aantal percelen van zijn bedrijf, maar de totale bemestingsnorm wijzigt niet. Als gevolg van de hoge kunstmeststofprijzen is het voor elk bedrijf belangrijk om te checken of derogatie al dan niet loont. Start in elk geval tijdig met de bijbehorende administratie.

De Mestbank neemt geen enkel initiatief rond het aanvragen van derogatie. Het is aan jou om de aanvraag tijdig digitaal in te dienen. Je kunt dat nu al doen voor de komende twee bemestingsjaren. Derogatie voor 2017 zal slechts een voordeel opleveren indien niet alle gronden in de laagste bemestingsnorm voor fosfaat vallen. Indien de fosfaatvoorraad in de bodem van jouw percelen niet te hoog is en je van een betere fosfaatbemestingsnorm wilt kunnen genieten, moet je voor eind augustus bodemstalen laten nemen voor een fosforanalyse.

Verder is de derogatie voor 2016 verloren als je, naast het indienen van de derogatieaanvraag vóór 15 februari, niet ook nog bij de perceelregistratie vóór 21 april de juiste percelen aanduidt. Beide formaliteiten moeten tijdig gebeuren.

Nieuw sinds vorig jaar is de combinatie van de agromilieumaatregel VLI met derogatie. Dat kan voor jouw bedrijf een optie zijn.