Menu

Derde editie van de Ivan Tolpeprijs gelanceerd

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Vorig jaar won Fraunhofer IGB de tweede Ivan Tolpeprijs met het BioEcoSim-project. Sinds de prijsuitreiking werd een mobiele eenheid ontwikkeld voor fosforrecuperatie en werd de techniek verkocht aan Suez, die gestart is met de bouw van een volleschaal installatie in Noord-Duitsland. Heb je zelf een innovatief idee? Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) lanceert ook dit jaar een nieuwe wedstrijd. Deelnemen kan tot 26 oktober.

In 2015 lanceerde het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM vzw) de Ivan Tolpeprijs als een eerbetoon aan wijlen Ivan Tolpe, pionier in de Vlaamse mestverwerking. Het doel is om innovatieve, veelbelovende technieken te helpen ontwikkelen en ondersteunen, om Vlaanderen een blijvende voortrekkersrol te geven in de mestverwerking.

In 2017 selecteerden de leden van VCM uit vier genomineerden het BioEcoSim-concept van Fraunhofer IGB als winnaar van de tweede editie. Dit Duits onderzoekscentrum diende een totaaloplossing in voor nutriëntenrecuperatie uit mest en digestaat. Dit concept is zeer interessant in de Vlaamse context, vooral omdat de techniek de scheiding van fosfor en organische stof uit mest mogelijk maakt. Hierbij wordt een fosforarme dikke fractie geproduceerd, die toegepast kan worden in de Vlaamse akkerbouw, met een verbetering van de bodemkwaliteit als gevolg. De afgescheiden fosfaatzouten kunnen geëxporteerd worden naar regio’s met een fosfaattekort of kunnen afgezet worden naar de minerale meststoffenindustrie.

Stand van zaken van het BioEcoSim-project

Iosif Mariakakis van Fraunhofer IGB bevestigt dat het winnen van de Ivan Tolpeprijs de projectpartners meer zelfvertrouwen gaf en hen het bewijs leverde dat hun concept antwoord biedt aan een groeiende vraag van zowel veehouders áls akkerbouwers. Verschillende regio’s in Europa worden gekenmerkt door een mestoverschot, terwijl andere regio’s een tekort hebben aan dierlijke mest en akkerbouwers noodgedwongen toegewezen zijn op minerale meststoffen. De voorgestelde techniek voor fosforrecuperatie biedt zowel een oplossing voor veetelers met een mestoverschot als kwalitatieve organische producten voor akkerbouwers.

Na ontvangst van de Ivan Tolpeprijs zijn de projectpartners gestart met het bouwen van een mobiele eenheid voor fosforrecuperatie uit mest. De pilootinstallatie van het BioEcoSim-project (100 liter per uur) werd opgeschaald tot een mobiele installatie van 1 kubiek per uur. De opstelling van twee zeecontainers maakt transport tussen verschillende bedrijven mogelijk, zodat de techniek op verschillende plaatsen gedemonstreerd kon worden en geoptimaliseerd voor verschillende mestsoorten.

Ondertussen werd de technologie verkocht aan Suez, een reus in de waterzuiverings- en afvalverwerkingswereld. Suez zal voortaan de technologie verdelen in Europa. Een eerste volleschaalinstallatie voor nutriëntenrecuperatie uit mest wordt tegen eind 2018 in Noord-Duitsland verwacht. Deze locatie, dicht tegen de Nederlandse grens, is geen toeval, aangezien ook Nederland kampt met een mestoverschot.

Heb je zelf een innovatief idee?

Gelijkaardige innovatieve ideeën of projecten als het BioEcoSim-project, die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en ondersteuning van veelbelovende technieken in Vlaanderen, kunnen nu ingediend worden voor de derde editie van de Ivan Tolpeprijs.

Alle ideeën die een vraaggedreven probleem uit de sector aanpakken, kunnen ingediend worden vóór vrijdag 26 oktober door het deelnameformulier ingevuld terug te zenden naar info@vcm-mestverwerking.be. Ook voorstellen van buiten Vlaanderen zijn welkom, maar de voorgestelde ideeën moeten toepasbaar zijn in de Vlaamse context. Het deelnameformulier kan ingediend worden in het Nederlands, Frans of Engels.

De selectie van genomineerden gebeurt door een professionele jury met expertise in Vlaamse mestverwerking. Het zijn de leden van VCM die uiteindelijk beslissen wie de winnaar wordt. Begin 2019 zal de prijsuitreiking plaatsvinden.

Het wedstrijdreglement en het deelnameformulier vind je op de VCM-website.

Deel deze pagina: