Menu

Deadline om MAP 6-vanggewassen aan te geven komt dichterbij

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Thema: 
Landbouwers met percelen in gebiedstype 2 en 3, die door MAP 6 verplicht een doelareaal moeten realiseren, moeten ten laatste op 31 oktober hun volledige teeltplan en de inzaaiperiode van hun vanggewassen vermelden in de verzamelaanvraag van het departement Landbouw en Visserij.

VLM

Landbouwers met percelen in gebiedstype 2 en 3, die door MAP 6 verplicht een doelareaal moeten realiseren, moeten ten laatste op 31 oktober hun volledige teeltplan en de inzaaiperiode van hun vanggewassen vermelden in de verzamelaanvraag van het departement Landbouw en Visserij. Het is uiterst belangrijk dat de landbouwer het volledige teeltplan correct aangeeft in de verzamelaanvraag. Hij moet dus voor elk perceel de voorteelt, hoofdteelt en nateelten correct aangeven.

Het vermelden van de correcte nateelten is heel belangrijk, omdat voor het realiseren van het doelareaal in gebiedstype 2 en 3, de volgende teeltcombinaties in aanmerking komen:

  • tijdelijk grasland (zonder nateelt);
  • hoofdteelten waarna uiterlijk 15 september een vanggewas ingezaaid werd;
  • niet-vroege aardappelen en maïs waarna uiterlijk 15 oktober een vanggewas ingezaaid werd;
  • maïs met onderzaai gras;
  • niet-nitraatgevoelige hoofdteelten gevolgd door een laag-risico nateelt (bv wintertarwe na suikerbieten);
  • nitraatgevoelige hoofdteelten gevolgd door een wintergraan (alleen in 2019) bijvoorbeeld, wintertarwe na mais, aardappelen, groenten.

In het kader van de extra verplichting tot het inzaaien van vanggewassen in gebiedstype 2 en 3, moet de landbouwer voor de vanggewassen de juiste inzaaiperiode opgeven. Dat is alleen nodig voor de vanggewassen, niet voor de laagrisiconateelten en wintergranen. Vanggewassen zijn bijvoorbeeld gele mosterd en facelia, maar ook gras als nateelt. De landbouwers vinden alle vanggewassen in de tabel ‘Teeltcodes van de toelichtingsnota’ bij de verzamelaanvraag of in de teelttabel op de VLM-website.

De landbouwer die het perceel in gebruik heeft op 1 januari is verantwoordelijk voor de maatregel en het correct aangeven van het vanggewas met inzaaiperiode of de nateelt, ook al is het eventueel een andere landbouwer die het vanggewas of de nateelt inzaait. In de elektronische verzamelaanvraag verschijnt bij de landbouwers die de inzaaiperiode nog niet hebben ingevuld, de opmerking dat er nog een of meerdere codes voor inzaai ontbreken.

Aanhoudperiode vanggewassen

Dit staat los van de aangifte in de verzamelaanvraag, maar we geven graag nog even mee dat de landbouwer het vanggewas voldoende lang moet laten staan. Om als vanggewas beschouwd te kunnen worden, moet het vanggewas immers aangehouden worden tot en met 15 oktober op zware kleigronden, 30 november op percelen in de leemstreek en 31 januari op de overige percelen. 

Wat betekent …

Hoofdteelt. Teelt die op 31 mei verbouwd werd of de eerstvolgende teelt als op 31 mei geen teelt ingezaaid werd.

Eerste nateelt. Eerstvolgende teelt (kan ook vanggewas zijn), ingezaaid na het oogsten van de hoofdteelt maar in hetzelfde kalenderjaar.

Tweede nateelt. Teelt (kan ook vanggewas zijn), ingezaaid na het oogsten of onderwerken van de 1ste nateelt maar ook nog in hetzelfde kalenderjaar. Die kolom wordt alleen ingevuld als er eerst een 1ste nateelt is verbouwd geweest.

Voorteelt. Teelt die op het perceel stond voordat de hoofdteelt ingezaaid werd. De voorteelt kan in het vorige kalenderjaar ingezaaid geweest zijn en moest in dat geval in dat jaar als nateelt (eerste of tweede) opgegeven zijn.

Check de VLM-website voor meer informatie over de vanggewasregeling

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Thema: 
Sector: