De Vlaamse Waterdagen zijn het uitgelezen moment om nog eens stil te staan bij deze onontbeerlijke hulpbron. De voorbije jaren merkten we dat de toegang tot water niet altijd vanzelfsprekend is. Sinds kort vormt het Vlaams Reactief Afwegingskader (VRAG) een instrument dat de beslissingen bij droogte ondersteunt. Het VRAG weegt kosten en baten af van mogelijke scenario’s, zoals het effect van een irrigatieverbod met oppervlakte- en grondwater voor vollegrondsteelten. Op 21 maart om 19.45 uur organiseren Praktijkpunt Landbouw en de provincie Vlaams-Brabant een webinar dat land- en tuinbouwers inzicht geeft in de besluitvorming rond de toegang tot water. Tijdens het webinar gaat men ook in op inspirerende projecten en praktische tips bij te veel of te weinig water. Meer info en inschrijven via www.vlaamsbrabant.be/webinarwater.

Ga op bezoek bij een waterwijze pionier

Er is niets leerrijker dan een collega-landbouwer die zijn ervaring met je deelt. In het kader van het project WaterWijs Vlaams-Brabant kan je op bezoek gaan bij een pionier voor een uitwisseling rond slimme wateropvang of zuinig watergebruik. Joris maakte een sproei-installatie die op hete dagen het dak van zijn melkveestal koelt met hemelwater. Akkerbouwers Walter en Louis-Marie zorgen elk op hun manier via bodemzorg indirect voor een betere waterhuishouding. Bij tuinbouwer Paul dient het opgevangen hemelwater twee opeenvolgende teelten, aardbeien en sla. Bij witloofteler Luc gebeuren, op het koken en tanden poetsen na, alle bedrijfs- en gezinsactiviteiten met hemelwater. En witloofteler Sam, die construeerde een druppelbevloeiingsmachine die het dorstige witloofzaad helpt te kiemen. Schrijf je in voor één van de bezoekmomenten via https://praktijkpuntlandbouw.be/activiteit/groepsbezoeken-water.

Mieke Vandermersch, provincie Vlaams-Brabant