Menu

De verzamelaanvraagcampagne 2019 is gestart

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
Voor boeren en tuinders komt er met de verzamelaanvraag weer een grote administratieve verplichting aan. In principe is er inhoudelijk niets veranderd, maar het uitzicht van de aanvraag in het e-loket is wel gewijzigd.

Sandra Werix, dienstbetoonconsulent Boerenbond

In principe is er inhoudelijk niets veranderd aan de verzamelaanvraag. De betalingsrechten blijven bestaan, de regels voor vergroening zijn niet veranderd. Maar het uitzicht van de verzamelaanvraag in het e-loket is wel enigszins gewijzigd. De nieuwe module zou sneller, overzichtelijker en gebruiksvriendelijker moeten zijn. Het is even wennen, maar de grote principes bleven hetzelfde.

Percelen invullen in nieuwe module

Bij je eerste toegang tot de verzamelaanvraag krijg je een overzicht van de nieuwigheden. Neem even de tijd om die te bekijken. De grote lijnen bleven hetzelfde, maar het menu kreeg een nieuwe opdeling. Je kiest niet meer tussen invullen via tabel, via perceel of via kaart. Deze gegevens (tabel en kaart) zijn nu zichtbaar in één scherm, wat alles veel overzichtelijker maakt. Herteken je de kaart, dan zie je dat meteen in de tabel en omgekeerd.

Omdat ieder bedrijf anders is, kan je het scherm ook aanpassen op maat van je eigen situatie. Je kunt de tabel verder uitklappen, de kaart wegklappen of kolommen vastpinnen om alleen informatie te krijgen die voor jou nuttig is. Uitklappen doe je door in de bovenste rij de kolomgroep aan te klikken. Vastpinnen doen je door op het kolomhoofd te staan en de drie horizontale lijntjes aan te klikken.

Extra informatie via kaart

Aangezien er steeds meer kaartmateriaal ter beschikking is, werd de kaartmodule uitgebreid met een lagenkiezer. Standaard zijn de meest gangbare kaarten zichtbaar (winterbeeld 2018, landbouwpercelen van 2019, waterlopen 1 m en 5 m zone …). Je kunt wel naar believen bijkomende lagen aan- en afklikken om extra info op te vragen of de zichtbaarheid van bepaalde grenzen te vergroten (door op de 3 horizontale lijntjes in de linkerbovenhoek van de kaart te klikken). Diezelfde info vind je ook in de tegel ‘Geoloket Landbouw’ op de startpagina van je e-loket.

Paspoortplichtige planten

Een professionele teler die een erkenning heeft bij het FAVV om paspoorten af te leveren voor bepaalde planten (sierteelt, boomkweek, zaaizaad …) moet vanaf dit jaar paspoortplichtige planten aangeven (familie, geslacht, soort). Hiervoor werden nieuwe gewascodes gecreëerd. Die codes zijn ook bruikbaar voor bedrijven zonder erkenning, bijvoorbeeld code 902 voor pootgoedaardappelen. Bedrijven zonder erkenning hoeven deze pagina niet in te vullen en krijgen een niet-blokkerende opmerking hierover.

Verklaring actieve landbouwer

Voordat je kunt indienen, moet je enkele extra vragen beantwoorden over ‘negatieve activiteiten’, die je uitsluiten van de Europese premieregeling. Specifiek gaat het over luchthavens, spoorwegdiensten, waterwerken, vastgoed en permanente sport of recreatie.

Heeft jouw bedrijf sport of recreatie die kadert in verbreding van je landbouwactiviteiten, dan is er geen probleem en antwoord je ‘nee’ op de eerste vraag. Dan word je gevraagd of je met andere rechtspersonen verbonden bent door zeggenschap in de vorm van eigendom of meerderheidsbelang. Als je hierop ‘ja’ antwoordt, verschijnt er een derde vraag, namelijk of deze verbonden onderneming een ‘negatieve activiteit’ uitoefent. Als het antwoord op de eerste en/of de derde vraag ‘ja’ is, kom je niet in aanmerking voor premies want dan word je beschouwd als een ‘niet-GLB-actieve landbouwer’.

Je kunt in dit luik doorklikken naar een fiche die met een aantal voorbeelden deze moeilijke vragen verduidelijkt. Lees ze even na bij twijfel.

Wat is er nog nieuw?

Vooraleer je indient, krijg je opmerkingen te zien. Die zijn nu uitgebreider en meer gestructureerd, met een opsplitsing per type opmerking. Je kunt bijvoorbeeld een geactualiseerd overzicht van de overlappingen bekijken en hierop doorklikken om ze op te lossen. Onder het item ‘Ga naar’ kan je rechtstreeks je betalingsrechten raadplegen en overdragen zonder dat je jouw verzamelaanvraag hoeft te verlaten.

Tot slot ontvang je zoals vroeger een mail ter bevestiging, wanneer je de aangifte ingediend hebt. Deze mail bevat dit jaar ook alle opmerkingen die je hebt kunnen lezen vooraleer je ingediend hebt. Zo kan je ze gemakkelijk opnieuw bekijken.

Belangrijke data

Ook dit jaar is 21 april de uiterste indiendatum. De buitendiensten zijn gesloten tijdens het paasweekend en op paasmaandag, maar op 23 april is er wel permanentie om eventueel vastgelopen aangiftes te helpen indienen, zonder afhouding wegens laattijdigheid. Begin wel tijdig aan het invullen en wacht niet tot de deadline.

Wijzigingen die leiden tot een premieverhoging en het oplossen van overlappingen blijven mogelijk via het e-loket tot 31 mei.

Enkele nuttige tips

  • Gebruik Google Chrome om je aanvraag vlot te kunnen indienen.
  • Op de eerste pagina van het e-loket worden er onderhoudsmomenten aangekondigd. Hou daar rekening mee, want dan werk je beter niet aan je aanvraag.
  • Probeer zo veel mogelijk niet-blokkerende opmerkingen op te lossen. Dat voorkomt correspondentie achteraf. Vul bijvoorbeeld de reden van een schrapping in met naam en toenaam.
  • In de deelmodules vind je vaak een rechtstreekse link naar de achterliggende fiche (blauw onderstreept). Raadpleeg die bij twijfel door erop te klikken. Het is dezelfde informatie die je vroeger in de handleiding vond. Ze bevat duidelijke uitleg, voorwaarden, regels ….
  • Maak een afspraak met de dienstbetoonconsulent van jouw provincie als je hulp wilt bij het invullen van de verzamelaanvraag.

Consulenten

Deel deze pagina: