sfsd

De totale bio-oppervlakte in Vlaanderen groeit met 8%

20 juni 2022

De ontwikkeling van de biologische landbouw in Vlaanderen zet zich door in 2021. Steeds meer landbouwbedrijven zijn gecertificeerd voor de bioproductie. Het biologisch en omschakelingsareaal breidt uit en de bioveestapel wordt groter. Dat staat in het Biorapport 2021 van het departement Landbouw & Visserij.

Het aantal bedrijven die actief zijn in de biologische keten als bereider, verdeler, verkoper of importeur van bioproducten neemt toe. De biobestedingen groeien in Vlaanderen zelfs sterker dan het landelijk gemiddelde.

Eind 2021 staan er 621 landbouwbedrijven onder controle voor biologische productie. Dat is een stijging met 5% ten opzichte van 2020. Er zijn 67 nieuwe bioproducenten, terwijl 44 landbouwers hun bioproductie hebben gestaakt. 46 van de 67 nieuwe bioboeren richten zich op biologische groenteteelt, fruitteelt of akkerbouw.

Sterkste groei bio-areaal in kustprovincie

West-Vlaanderen heeft in absolute cijfers de meeste biolandbouwbedrijven, maar Vlaams-Brabant is de provincie met het hoogste aandeel biolandbouwers in het totale aantal landbouwbedrijven.

De totale bio-oppervlakte in Vlaanderen bedraagt 9.823 hectare, dat is 8% meer dan in 2020. Drie kwart is al volledig biologisch, de rest betreft areaal in omschakeling naar bio. Het bioareaal maakt hiermee 1,6% uit van het totale Vlaamse landbouwareaal.

De sterkste groei van de bio-oppervlakte wordt gerealiseerd in West-Vlaanderen (+16%), Limburg blijft de provincie met het hoogste aandeel bioareaal.

192 van de 621 Vlaamse biolandbouwers houden dieren die onder biocontrole staan. In vergelijking met 2020 zien we procentueel de grootste stijging bij het aantal landbouwbedrijven die actief zijn in de biologische varkens- en geitenhouderij.

De totale bioveestapel groeit met 12%. Niettemin blijft het aantal biologisch gehouden dieren heel beperkt in vergelijking met de volledige veestapel in Vlaanderen.

fvf

In Vlaanderen zijn niet enkel 621 biologische landbouwers actief, er staan ook nog 1.417 andere bedrijven onder controle voor activiteiten als verdeler, bereider, verkooppunt, importeur en/of exporteur van biologische producten (+7% ten opzichte van 2020).

De bereiding van bioproducten blijft de vaakst voorkomende activiteit met 945 gecertificeerde bedrijven. 45% van deze bereiders focust zich op de vervaardiging van ‘andere voedingsmiddelen’ (bereide maaltijden, suikerwerk, chocolade, koffie, thee...).

fvf
Marktaandeel bio merkelijk hoger in Wallonië

Het marktaandeel van bioproducten in Vlaanderen stijgt van 2,2 naar 2,4%, maar blijft aanzienlijk lager dan in Wallonië (4,9%). Kijken we specifiek naar de biologische verse voeding, dan zien we dat het marktaandeel in Vlaanderen groeit van 2,8 naar 3,4%.

Op productniveau hebben de biologische eieren het hoogste aandeel met 12,6%. Biologische versproducten zijn in 2021 gemiddeld 41% duurder dan hun gangbare variant, maar het prijsverschil wordt kleiner.

Hoewel ruim 9 op de 10 Vlaamse gezinnen wel eens voor een vers biologisch product kiezen, koopt het overgrote deel van de Vlamingen slechts sporadisch bio. Biogroenten zijn het populairst: 75% van de gezinnen haalt deze af en toe in huis.

Gezinnen met kinderen met een beperkt inkomen hebben met 2,1% het laagste aandeel bioaankopen in hun totale bestedingen, maar zij zijn aan een inhaalbeweging begonnen. Welgestelde gezinnen met kinderen en welgestelde gepensioneerden blijven de belangrijkste groep van biokopers.

Vlaams minister Brouns werkt momenteel aan een nieuw strategisch plan bio dat tegen voorjaar 2023 moet afgerond zijn.

Bron: Departement Landbouw & Visserij.

Het Vlaams biorapport én het visierapport rond bio en de Farm-to-Forkdoelstellingen werden voorgesteld op het bedrijf Het Land van Melk en Honing, in Nieuwkerke, bij Diksmuide. Dat wordt uitgebaat door Johan Boussemaere en Isabel Delanote. In 2003 werd gestart met 75 melkkoeien. In 2014 werd een nieuw melkstand gebouwd en breidde het bedrijf uit tot 190 koeien. In 2016 werd overgeschakeld naar biologische melkveehouderij. Op dit biobedrijf gaat ook veel aandacht naar de korte keten.

sfsd
dfd