Voor het project ‘De Tiense Watervelden’ slaan de Tiense Suikerraffinaderij, De Watergroep, de Vlaamse Overheid, de provincie Vlaams-Brabant, de stad Tienen, Voka, Fevia Vlaanderen en Boerenbond de handen in elkaar om water, afkomstig van het suikerproductieproces, te hergebruiken.

Concreet zal het bietenproceswater na voorbehandeling via een nieuwe pompinstallatie afgeleid worden naar de vliegbasis van Goetsenhoven. Het water verlaat dan de Tiense Suikerfabriek aan een temperatuur van 20°C en kan perfect gebruikt worden voor warmterecuperatie.

water
tienen

Het water komt vervolgens op De Tiense Watervelden terecht in grote bufferbekkens.

Daar verwerkt De Watergroep het bietenwater tot drinkwater, wat een innovatieve manier van circulair watergebruik en brondiversificatie is.

Daarnaast is het water geschikt voor irrigatie.

Ook veel aandacht voor biodiversiteit en recreatie

Het project pakt niet enkel de waterproblematiek aan.

Op het bufferbekken dat gebruikt wordt om drinkwater te produceren, wordt een zonnepanelenpark aangelegd. De andere bufferbekkens zijn geschikt voor watersporten en er zal ook een strand aangelegd worden.

De groene buffer zorgt voor een stille zone met aandacht voor de biodiversiteit. Een activiteitenheuvel laat specifieke sportbeoefening en recreatie toe.

De oude kazerne en het aanpalend sportterrein bieden opportuniteiten voor kortverblijf, jeugdactiviteiten en conferenties.

Voor Boerenbond biedt het project op meerdere vlakken een meerwaarde

Het geeft weer welke bijkomende maatschappelijke meerwaarde de landbouw kan bieden via drinkwater- en energievoorziening en recreatiemogelijkheden.

Het is daarnaast een duidelijke win-win, waarbij de landbouwers het beschikbare water kunnen inzetten voor irrigatie, waarbij men de mogelijkheden van een irrigatienetwerk wil onderzoeken.

Daarnaast is het ook een positief signaal voor de regionale verankering van Tiense Suiker en de suikerbietenteelt in de regio.

Bron: Boerenbond

 

water