De sectorvakgroep vleesvee had het onder meer uitgebreid over het AB Register, het antibioticagebruik en de PAS.