tewerkstelling

Is de RSZ-bijdrage in 2022 nog 0% voor een eerste werknemer?

25 november 2021

Sinds de taxshift van de regering-Michel zijn de bijdragen die aan de RSZ moeten worden betaald maximaal 25%. Door de RSZ-vermindering situeren de sociale bijdragen in de land- en tuinbouw zich tussen 17 en 22%. Voor bedrijven die de eerste keer een vaste werknemer in dienst nemen, zijn de loonkosten nog lager. In dit geval geldt een volledige vrijstelling van de basisbijdragen voor de RSZ. Dit houdt in dat die 17 à 22% volledig wegvallen. Het feit dat men in de voorafgaande periode gebruik zou gemaakt hebben van de seizoenregeling, is geen hinderpaal. Men kan dus in 2020 of 2021 seizoenswerknemers in dienst gehad hebben. In de voorbije vier kwartalen mag er evenwel geen vaste werknemer in dienst van de onderneming geweest zijn. De vrijstelling van de socialezekerheidsbijdragen geldt zonder beperking in de tijd.

Nieuwe werkgever

Wanneer die eerste werknemer ooit vervangen wordt door een andere persoon, blijft de vrijstelling van bijdragen behouden. Het moet echter wel gaan over een ‘nieuwe werkgever’. Men kijkt hierbij naar de economische realiteit: wanneer een eenmanszaak wordt omgevormd naar een vennootschap, is dat geen nieuwe werkgever. Als een bestaand land- of tuinbouwbedrijf voor het eerst werkgever wordt of, als een werkgever start met een nieuwe activiteit kan dit wel als een ‘nieuwe werkgever’ beschouwd worden. Het is hier belangrijk om goed advies in te winnen bij bijvoorbeeld sociaal secretariaat Acerta. Er is een volledige vrijstelling van de basisbijdragen voor de RSZ. De trimestriële bijdrage voor de financiering van de jaarlijkse vakantie (5, 57%) en ook de eenmalige bijdrage van 10,27% op de volledige loonmassa van het vorig jaar (te betalen in april) blijven wel behouden! Daarnaast moet ook de bijdrage voor het Sociaal Fonds betaald te worden. Het gaat om  12,40% in de tuinbouw en 10,45% in de landbouw. We kunnen dus stellen dat er nog een te betalen sociale bijdrage overblijft van 28,24% in de tuinbouw en van 26,29% in de landbouw. Deze maatregel is geëvalueerd door de regering en wordt bijgesteld vanaf 2022.

Wat betekent dit concreet vanaf 2022?

De regering besliste dat de RSZ-vermindering voor een eerste vaste werknemer behouden blijft. Ook in de toekomst geldt de maatregel zonder beperking in de tijd. Er is alleen voorzien dat de vermindering van bijdragen beperkt is tot 4000 euro per kwartaal. Deze beperking heeft alleen een impact op werkgevers van werknemers met een loon dat hoger is dan 5333,33 euro/maand of ten minste 32,39 euro/uur bedraagt. Voor de land- en tuinbouw is er dus geen enkel gevolg. Het is wel zo dat er ook een aanpassing gebeurde inzake de beoordeling van wat een nieuwe werkgever is. Zeker wanneer in bestaande bedrijven nieuwe entiteiten worden opgericht, kan dit een impact hebben. Vraag daarom steeds vooraf advies. De impact van het Plus +1-plan is vrij ingrijpend. Bij een brutoloon van bijvoorbeeld 14 euro bedraagt de loonkost 18,25 euro. Zonder deze maatregel zou de loonkost 21,35 euro/uur bedragen.