De markt: zuivel

10 oktober 2022
Er zit een neerwaartse druk op de internationale zuivelmarkten.