De markt: zuivel

12 september 2022
Op de zuivelmarkten is de trend (licht) stijgend.