De markt: zuivel

22 augustus 2022

De prijzen van de belangrijkste zuivelproducten blijven op een hoog niveau. De Belgische prijzen van de meeste producten blijven stabiel.

Enkel de mageremelkpoederprijs is verder gedaald tot 3679 euro/ton. De vollemelkpoederprijs noteerde stabiel op 4629 euro/ton. De boter- en roomprijzen bleven eveneens relatief stabiel op respectievelijk 7044 euro/ton en 3407 euro/ton. De Fonterra-veiling noteerde de voorbije week licht negatief (-2,9%) onder impuls van de gedaalde vollemelkpoederprijs.

De vollemelkpoederprijs noteerde negatief op 3417 dollar/ton (-3,5%). De mageremelkpoederprijs bleef stabiel op 3524 dollar/ton (+0,1%). Ook de boterprijs bleef stabiel op 5204 dollar/ton (+0,2%). De kaasprijs (cheddar) steeg tot 5005 dollar/ton (+4,2%). Het verhandelde volume bedroeg 30.326 ton. De spotmarktmelkprijsnotering op de Nederlandse DCA-markt steeg wel terug tot 57,5 euro/100 kg (+1,50 euro).