De markt: zuivel

Zuivel | Stabilisatie op markten

De prijzen van de belangrijkste zuivelproducten lijken de afgelopen week terug te stabiliseren. De Belgische boterprijs daalde licht de voorbije week tot 6831 euro/ton. Ook de roomprijs daalde licht en noteerde op 3097 euro/ton. De mageremelkpoederprijs stabiliseert op 2582 euro/ton. De Fonterra-veiling noteerde de voorbije week vrij stabiel (-0,5%). De boterprijs steeg sterk tot 7350 dollar/ton (+6,2%). De vollemelkpoederprijs daalde licht en noteerde op 3394 dollar/ton (-2,5%). De kaasprijs (cheddar) en mageremelkpoederprijs bleven relatief stabiel op respectievelijk 4205 dollar/ton (-1%) en 2766 euro/ton (+0,7%). Het verhandelde volume was met 16.787 ton eerder beperkt. De spotmarktmelkprijsnotering op de Nederlandse DCA-markt steeg de voorbije week sterk tot 48 euro/100 kg (+4 euro).