De markt: zuivel

De prijzen van de belangrijkste zuivelproducten lijken terug wat te stabiliseren. De boter- en roomprijzen trekken weer lichtjes aan. 

De Belgische boterprijs steeg de voorbije week tot 5974 euro/ton. Ook de roomprijs steeg licht en noteerde op 2779 euro/ton. De magere melkpoederprijs bleef relatief stabiel op 2491 euro/ton. De Fonterra-veiling noteerde de voorbije week stabiel. De magere en volle melkpoederprijzen blijven stabiel en noteerden op respectievelijk 2541 dollar/ton (=) en 3269 dollar/ton (+0,4%). De boterprijs daalde licht tot 6546 dollar/ton (-1,4%). De kaasprijs (cheddar) daalde sterker tot 3974 dollar/ton (-8,5%). Het verhandelde volume was met 17.654 ton heel beperkt. De spotmarkt melkprijsnotering op de Nederlandse DCA markt noteerde de voorbije week opnieuw stabiel op 37,50 euro/100kg. De garantieprijs van Friesland Campina voor april 2024 is licht stijgend en noteert op 46,75 euro/100 kg (+0,25 euro).

Bron: Boerenbond.