De markt: zuivel

De prijzen van de belangrijkste Belgische zuivelproducten zijn licht stijgend.

De stijging van de boterprijs is meer uitgesproken. Deze steeg de voorbije week tot 5714 euro/ton. De mageremelkpoederprijs en roomprijs noteerden licht positief op respectievelijk 2575 euro/ton en 2569 euro/ton. De Fonterra-veiling steeg de voorbije week licht met 0,5%. Zo was er een lichte stijging van de mageremelkpoederprijs. Deze noteerde op 2788 dollar/ton (+1,3%). De boterprijs bleef stabiel op 6526 dollar/ton (+0,1%). De vollemelkpoederprijs daalde licht tot 3388 dollar/ton (-1,8%). De kaasprijs daalde meer uitgesproken tot 4143 dollar/ton (-7,6%). Het verhandelde volume bedroeg 24.306 ton. De spotmarktmelkprijsnotering op de Nederlandse DCA-markt bleef de voorbije week stabiel op 42,5 euro/100 kg.

Bron: Boerenbond.