De markt: zuivel

De prijzen van de belangrijkste Belgische zuivelproducten vertoonden sinds begin 2024 een licht dalende trend.

Toch lijkt het de voorbije week wat te stabiliseren. De Belgische prijs van mageremelkpoeder noteerde licht dalend op 2508 euro/ton. De boterprijs daalde eveneens verder tot 5349 euro/ton. De roomprijs bleef vrij stabiel op 2607 euro/ton. De Fonterra-veiling steeg de voorbije week wel met 4,2%, met stijgingen van de voornaamste producten. Zo was er een stijging van de vollemelkpoederprijs. Deze noteerde op 3463 dollar/ton (+3,4%). Ook de mageremelkpoederprijs steeg tot 2758 dollar/ton (+4,6%). De kaas- en boterprijzen stegen sterk tot respectievelijk 4469 dollar/ton (+6,3%) en 6516 dollar/ton (+10,3%). Het verhandelde volume bedroeg 24.836 ton. De spotmarktmelkprijsnotering op de Nederlandse DCA-markt noteerde de voorbije week op 42,5 euro/100 kg (+0,50 euro). De garantieprijs van FrieslandCampina voor februari is gestegen tot 46 euro/100 kg (+1,25 euro).

Bron: Boerenbond.