De markt: zuivel

26 juli 2022
De prijzen van de belangrijkste zuivelproducten blijven op een hoog niveau, maar er zit nu toch wat neerwaartse druk op.