De markt: zuivel

8 juli 2022
De prijzen van de belangrijkste zuivelproducten blijven op een hoog niveau.