De markt: zuivel

21 november 2022

De prijzen van de belangrijkste zuivelproducten blijven een neerwaartse trend volgen.

Deze trend lijkt voor sommige producten wat te stabiliseren, maar er zijn heel wat onzekerheden om de verdere prijsevolutie te voorspellen. Uitgesproken prijsstijgingen worden echter niet direct terug verwacht. De Belgische prijs van mageremelkpoeder is de voorbije week weer gedaald en noteert op 3415 euro/ton. De vollemelkpoederprijs bleef stabiel op 4625 euro/ton. De boterprijs steeg licht tot 6400 euro/ton.

De roomprijzen daalde licht tot 3155 euro/ton. De Fonterra-veiling noteerde de voorbije week sinds lang weer licht positief (+2,4%) onder impuls van de melkpoeders. De vollemelkpoederprijs steeg tot 3397 dollar/ton (+3,1%). De mageremelkpoederprijs steeg ook tot 3057 dollar/ton (+3,1%). De boter- en kaasprijzen noteerden zeer licht negatief, op respectievelijk op 4829 dollar/ton (-0,8%) en 4746 dollar/ton (-1,3%). Het verhandelde volume bedroeg 28.980 ton. De spotmarktmelkprijsnotering op de Nederlandse DCA-markt steeg vorige week licht tot 56 euro/100 kg (+0,5 euro/100kg). De neerwaartse trend van de prijzen de voorbije periode weerspiegelt zich in een eerste lichte melkprijsdalingen bij de melkerijen.

Bron: Boerenbond.