De markt: varkens en biggen

3 augustus 2022
De vleesvarkensmarkt en biggenprijzen blijven onveranderd.