De markt: varkens

7 november 2022
De vleesvarkensmarkt is verder tot rust gekomen. Er blijft wel druk op de prijsvorming van biggen.