De markt: varkens

Vleesvarkens | Stabiele varkensnoteringen

De vleesafzet verloopt ietwat stroef en dit is grotendeels een gevolg van het aanhoudende slechte weer. De prijzen voor de deelstukken blijven onveranderd. Barbecuevlees blijft voorlopig in de diepvriezers liggen. Deze troebele marktsituatie is ook in de rest van Europa te merken. De vraag naar varkenskarkassen vanuit Polen loopt momenteel ook moeizamer en er is zelfs sprake van een lichte druk op de prijzen. De slachthuizen kunnen wel meer verkopen, maar hiervoor moeten ze prijsconcessies doen. Zodoende wordt er niet vol doorgeslacht en hebben de slachthuizen, ondanks het lage aanbod van slachtrijpe varkens, toch nog voldoende aanvoer om de vraag te lenigen. Het feit dat de zeugenprijzen de voorbije weken fors hebben moeten inleveren, doet de markt ook niet goed. 

Voor wat de prijsvorming betreft kwamen er al signalen dat het optimisme voorbarig was. Enkel in Frankrijk en Spanje stegen de varkensprijzen. Op zich is het positief nieuws dat de Spaanse noteringen stijgen, gezien China in het debacle met de EU over elektrische auto's aangekondigd heeft dat het extra heffingen wil instellen op Europees varkensvlees.

Wanneer weliswaar de prijzen de komende paar weken niet zouden stijgen mogen we ervan uitgaan dat het momentum in de markt wellicht voorbij is. De zomervakanties starten dan volop en dat is moeilijkere periode voor de afzet van varkensvlees. 

Biggen | Lichte druk op de prijzen

De biggenmarkt wordt de laatste tijd als rustig omschreven. Vraag en aanbod liggen dicht bij elkaar en dat is ook te zien aan de prijsvorming. De Belgische biggennoteringen laten wel een lichte daling optekenen. Doordat de opleving op de vleesvarkensmarkten uitblijft komt er ook wel meer onzekerheid bij de vleesvarkenshouders over de winstgevendheid van de biggen die nu worden opgezet. Dat zorgt ervoor dat er, ondanks het evenwicht in vraag en aanbod, een constante lichte druk op de biggenprijzen staat.