De markt: varkens

De stemming op de varkensmarkten blijft wat bedrukt, niettegenstaande er toch wel stilaan wat lichtpuntjes in de markt verschijnen. 

Het aanbod van levende varkens is eerder beperkt en goed behapbaar voor de slachterijen, maar het is vooral de afzet van het varkensvlees waar het schoentje knelt. Naast de moeilijker lopende export van varkensvlees naar derde landen is vooral het aanhoudende kwakkelweer de voornaamste oorzaak van de zwakke vleesvraag. Het is vooral het structureel lagere aanbod dat de markt stabiel houdt. Positief is wel dat de pogingen vanuit Nederlandse slachthuizen om de varkensprijzen te verlagen bij ons en in Duitsland op niets zijn uitgedraaid. De stemmingmakerij zorgt er wel voor dat er een negatieve sfeer blijft hangen in de markt. Een mogelijke weerverbetering, waardoor de barbecues zullen worden aangestoken, kan ervoor zorgen dat de verkoop van varkensvlees eindelijk in de lift komt te zitten. 

Verdere daling van de biggenprijzen

Zowel de Vlaamse biggenprijs, als de Danis-notering is met 3 euro per big gedaald en ook in onze buurlanden zien we dat de biggenprijzen verder onder druk zijn gekomen. In Duitsland blijven de noteringen onveranderd, maar de toeslagen lopen daar wel terug. Het marktverhaal is gelijklopend met vorige week. Er is een licht gestegen aanbod van biggen, wat ook seizoensgebonden is, terwijl de vraag vanuit Spanje wat is teruggevallen. Daar dalen de biggenprijzen eveneens met 3 euro per big. De vleesvarkenshouders kopen wat meer afwachtend aan, omdat vermoed wordt dat de biggenprijzen verder zullen verlagen. Voor de korte termijn wordt dan ook verwacht dat de biggennoteringen verder zullen dalen.

Bron: Boerenbond.