De markt: rundvee

17 oktober 2022
De prijzen van het rundvee blijven onder druk staan.