De markt: rundvee

19 september 2022
De dikbilstierkalveren doen het goed, de prijzen voor reforme melkkoeien zijn licht dalend maar op een hoog niveau.