De markt: rundvee

29 augustus 2022
De prijzen van dikbilstieren blijven op niveau.