Menu

De markt: rundvee

Terug naar Actualiteit
Sector: 
De prijzen van de zwartbontkalveren zijn stabiel tot licht stijgend, maar blijven op een laag niveau. De basisprijs varieert tussen 60 à 70 euro. De betere kalveren halen 80 euro. Ook bij de kruisingkalveren blijven de prijzen vrij stabiel.

De prijzen van kruisingstierkalveren schommelen rond 250 à 300 euro, met variatie in functie van de kwaliteit van de kalveren. De kruisingvaarzen halen 130 à 165 euro, de betere kalveren gaan tot 180 euro. De prijzen van dikbilstierkalveren schommelen rond 750 à 825 euro.

De prijzen van dikbilstieren en koeien trekken verder aan door het steeds krapper wordende aanbod. De prijzen van stieren variëren rond 3,45 à 3,50 euro per kg levend of 5,35 à 5,45 euro per kg geslacht. De prijzen van dikbilkoeien schommelen rond 3,00 à 3,20 euro/kg levend of tot 4,90 à 5,10 euro/kg geslacht, met uitschieters naar boven voor de betere koeien of onder specifieke labels. De prijzen van magere dikbilstieren en koeien blijven hoog door het beperkte aanbod.

De prijzen van reforme melkkoeien klimmen stilaan ook weer omhoog. De prijs voor een P3-type reforme melkkoe bedraagt 2,11 euro/kg geslacht, die voor een O3-type melkkoe bedraagt 2,59 euro/kg.

 

Meer informatie

Sector: