De markt: pluimvee

De stemming op de braadkippenmarkten is gunstig. Het aanbod van levende kippen is aan de krappe kant, terwijl de vraag naar pluimveevlees verbeterd is.

Dat zorgt ervoor dat de slachthuizen het lastiger hebben om voldoende kippen aan de slachthaken te krijgen. Ze kunnen met andere woorden wel extra aanbod gebruiken, maar de kippen zijn momenteel beperkt voorhanden. De dip in het aanbod is een gevolg van de beperkende maatregelen door de vogelgriep. De maatregelen die enkele weken geleden opgeheven werden, zijn nu zichtbaar in de markt. De markt is in een vraagmarkt voor levende kippen terechtgekomen. De gunstiger gestemde pluimveevleesmarkten zorgen er ook voor dat de hogere prijs aan producent ook naar de afnemers kan worden doorgerekend.

Eiermarkten zijn positief gestemd

Verrijkte kooi-eieren. De vraag naar verwerkingseieren trekt aan en de industrie is dan ook nadrukkelijker op de markt aanwezig. De bodem in de prijs voor verwerkingseieren ligt achter ons. De bestellingen voor de paasperiode komen stilaan binnen en het is traditioneel dan ook een drukke periode voor de brekerijen. De verrijktekooinoteringen laten een stijging optekenen en het is de verwachting dat dit ook de komende periode het geval zal zijn.

Scharreleieren. De situatie op de scharreleimarkt blijft goed. De vraag naar scharreleieren is groot, terwijl het aanbod vrij constant blijft. Naast het feit dat de distributie extra eieren bestelt, zijn de kokerijen en ververijen ook vragende partij voor scharreleieren. Ook voor de komende weken wordt verwacht dat de scharrelmarkten positief gestemd zullen blijven.

Bron: Boerenbond.