De markt: granen

26 oktober 2022
De oogstverwachting van gerst is wat opgeschroefd, maar daartegenover staat een kleinere inschatting van de maisoogst.