De markt: granen

Droogte in het zuiden van Rusland en enkele belangrijke teeltgebieden in de Verenigde Staten gaven afgelopen week aanleiding tot een behoorlijk prijsherstel voor tarwe. Tevens was er de zware regenval in het zuiden van Brazilië en de voorspelling van de scherpe daling van de maisproductie in Argentinië.

Wat de internationale handel betreft, heeft Algerije zijn aanbesteding afgerond tegen aanzienlijk hogere prijzen dan bij de laatste aanbesteding in maart. Wat de nieuwe oogsten betreft, blijft de situatie in de Zwarte Zee een onzekere factor. De spanningen op het militaire front zijn nog steeds groot. Analisten stellen dat de markt toe was aan een correctie, nadat de prijzen in de voorbije maanden sterk gedaald waren.

Ondanks de gevoeligheid van de markt voor de weersomstandigheden gaan beleggingsfondsen er nog steeds van uit dat de kans op dalende prijzen groter is dan de mogelijkheid van stijgende prijzen. Dat houdt natuurlijk wel druk op de ketel. 

Tarwe van de oogst van vorige jaar blijkt op basis van balansgegevens nog ruimschoots voorhanden. Binnen de Europese Unie zijn er nog vooral voorraden in Frankrijk en Polen. Die zullen nog voor een belangrijk deel moeten worden geruimd om zo ruimte te maken voor de opslag van de nieuwe oogst.

Bron: Boerenbond.