De markt: granen

Na een kortstondige prijsverbetering kwamen de graanprijzen de laatste dagen opnieuw onder druk te staan.

Na een kortstondige prijsverbetering kwamen de graanprijzen de laatste dagen opnieuw onder druk te staan. De Amerikaanse en Parijse termijnmarkten ondergingen net als de fysieke markten, eveneens een daling. Berichten over vertraagde en duurdere Russische exporten, evenals de toenemende zorgen over de nieuwe Europese oogstomstandigheden, ondersteunden de tarwemarkten tijdelijk, hoewel een sterke euro de harde EU-exportconcurrentie onderstreepte, wat leidde tot druk op de EU-markten.

Begin vorige week stegen de Russische tarwe-exportprijzen voor de derde week op rij. De prijs van Russische tarwe voor levering eind april, begin mei werd genoteerd op 208 dollar/ton, een stijging met 3,50 dollar/ton tegenover de voorbije week. Hoewel er sprake is van droge weersomstandigheden, zijn de verwachtingen echter nog altijd gericht op een grote Russische oogst.

Recent publiceerde FranceAgriMer, het Franse landbouwministerie, de nieuwste gegevens over de gewascondities. De toestand van de Franse tarwe is vorige week verder gedaald (slechtste niveau in vier jaar), waarbij veelvuldige regenval tot wateroverlast leidde. De omstandigheden voor zomergerst zijn op het slechtste niveau ooit gemeten. De inzaai van zomergerst is nu voor 86% voltooid, vergeleken met 82% de week ervoor, maar zit nog altijd ver achter op het voorgaande vijfjarige gemiddelde en vorig seizoen, toen de hele oppervlakte op dit ogenblik al was ingezaaid. De omstandigheden van de gewassen en de voortgang van de inzaai in West-Europa zullen de komende weken een belangrijk aandachtspunt blijven.

Tegelijk zijn de wereldwijde maismarkten nog altijd goed bevoorraad in de aanloop naar het nieuwe seizoen. De regenval in het Midden-Westen van de VS heeft de bodemvochtigheid verbeterd en zodoende ook de omstandigheden voor de maisinzaai, die nu in een stroomversnelling zou moeten komen. Op de korte termijn ligt de focus echter op de Zuid-Amerikaanse gewasomstandigheden, waarbij de Buenos Aires Grain Exchange melding maakt van ziekteschade in de Argentijnse oogst en de maisproductie voor 2023-2024 heeft teruggebracht tot 52 miljoen ton, vergeleken met de eerdere schatting van 54 miljoen ton.

Bron: Boerenbond.