De markt: aardappelen

De afgelopen weken keken de aardappelprijzen duidelijk naar boven.

De prijs voor vrije aardappelen die geschikt zijn voor de productie van verse frieten heeft als eerste de stap gezet naar een niveau van 30 euro per 100 kg. De onderkant van de markt bleef nog lang steken op een niveau van 20 à 25 euro/100 kg of net daarboven. Maar nu is daaraan een einde gekomen. Dat tilt het gemiddelde prijsniveau in een klap met 4,00 euro/100 kg naar boven. De industrie beperkt zich tot het ophalen van probleempartijen naast de gecontracteerde aardappelen. De laatste veldaardappelen worden nu verladen. Sommige partijen gaan niet meer de schuur in, maar worden in overleg met de teler rechtstreeks afgevoerd naar de verwerking. In het beste geval kunnen de aardappelen nog als vlokken (voor de verwerking tot puree) of als veevoeder verkocht worden tegen een lagere prijs, maar dan is het sterk de vraag of het rooien niet duurder zal uitpakken dan wat het opbrengt. De grootste problemen zijn er met te nat ingeschuurde aardappelen. Ondertussen worden hier en daar partijen vervroegd uit de schuur gehaald.

In Nederland worden de verliezen geschat op 5%, maar daarentegen worden in België de verliezen op 10 à 12% geschat. In Nederland wordt ervan uitgegaan dat de achtergebleven aardappelen volledig verloren zijn. In ieder geval moet actie worden ondernomen rond de niet gerooide aardappelen. Indien men niets doet aan deze percelen zal de overlast van de opslagaardappelen nadien groot zijn (aardappelopslag, plaagdruk, druk voor coloradokever …).

De prijs voor Fontane en Challenger bedraagt 25 tot 30 euro/100 kg, exclusief btw (bron: PCA). Er heerst een vaste markt met een aanbod dat kleiner is dan de vraag. De industrie koopt beperkt bij aan 25 euro/100 kg, maar in functie van kwaliteit en bestemming wordt door sommige partijen (handel, export) 30 euro/100 kg en zelfs meer betaald.

Bron: PCA/Boerenbond.